Configurator Konfigurator Windowmaker: Bezkonkurencyjny system reguł zapewniający prostote i elastyczność na poziomie wprowadzania ofert i zamówień.

Konfigurator Windowmaker

Najbardziej zaawansowany konfigurator stolarki okiennej na rynku

W samym sercu systemu konfigurator Windowmaker posiada potężne funkcje i szerokie możliwości

Dzięki metodzie przeciągnij i upuść użytkownik może szybko i łatwo tworzyć i zmieniać proste stolarki korzystając z listy opcji.

Lista opcji jest w pełni spersonalizowana

Kolorowa, precyzyjna i proporcjonalna grafika przedstawia w sposób jasny ramy, oszklenie i inne elementy w momencie wprowadzania zamówień

Po każdej wprowadzonej zmianie Windowmaker uaktualnia natychmiast wszystkie wyświetlone ceny.

Za pomocą dostępnych skrótów klawiszowych, można jeszcze bardziej przyspieszyć pracę z zamówieniami

Windowmaker Configurator

Konfigurator Windowmaker umożliwia:

  • Określanie kształtu i wymiarów nowej stolarki, wybór systemu profili (PCV, aluminium, drewno, stal, materiał zespolony lub tworzywo wzmocnione włóknami szklanymi).
  • Wybór stolarki standardowej lub spersonalizowanej za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i upuść", którym można wstawiać dowolne elementy i typy otworów.
  • Dokładne wyrównanie i wymiarowanie gotowej stolarki.
  • Wybór odpowiednich opcji w liście (od kolorów po materiały) i wybór ewentualnych dodatków.

Zamówienia są wprowadzane w sposób szybki i wydajny, dostęp do poszczególnych funkcji może być jeszcze szybszy dzięki skrótom klawiszowym.

Reguły systemu Windowmaker kontrolują w sposób dynamiczny dostępne opcje i wybory. Dzięki temu, system nie pozwoli wprowadzić i zapisać produktów, których produkcja jest niemożliwa.

Proporcjonalne, szczegółowe rysunki mogą być później wykorzystywane w różnych dokumentach od ofert po instrukcje pracy, co zmniejsza ryzyko pomyłek i sprawia, że dokumenty sprzedaży są bardziej przekonujące.

Windowmaker Opcje


Windowmaker Software Ltd (numer firmy 1701233) jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Zarejestrowane biuro: 17, Brighton Road, Surbiton, Surrey KT6 5LR, Wielka Brytania
Telefon : +44 (0)20 8390 4931 / (0)20 3026 6876 / Fax: +44 (0)20 8390 6147
Copyright © 2012 Windowmaker Software Ltd. Strona główna | Skontaktuj się z Nami | Mapa strony | Źródła prawne