Skip Navigation Links
WINDOWMAKER : UMOWY PRAWNE
Zastrzeżenia

WINDOWMAKER SOFTWARE LTD NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI PUBLIKOWANYCH NA ICH STRONIE INTERNETOWEJ W JAKIMKOLWIEK CELU. INFORMACJE PODAWANE SĄ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. WINDOWMAKER SOFTWARE LTD ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO INFORMACJI, W TYM WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA. W ŻADNYM WYPADKU WINDOWMAKER SOFTWARE LTD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYRZĄDZONE WOBEC STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE ANI ŻADNE INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW W WYKONANIU UMOWY, ZANIEDBANIA LUB WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA INFORMACJI NA TEJ STRONIE.

Informacje na tej stronie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy topograficzne. Informacje mogą byż zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. WINDOWMAKER SOFTWARE LTD może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programów opisanych w niniejszej informacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Informacje WINDOWMAKER SOFTWARE LTD publikowane w sieci mogą zawierać odniesienia lub odnośniki do produktów WINDOWMAKER SOFTWARE LTD, które nie są reklamowane lub dostępne w Twoim kraju. Takie odniesienia nie oznaczają, że WINDOWMAKER SOFTWARE LTD ma zamiar wprowadzić te produkty lub usługi w danym kraju. Skonsultuj się z WINDOWMAKER SOFTWARE LTD w celu uzyskania informacji na temat produktów i usług, które mogą być dostępne.

Prawa autorskie © 2012 Windowmaker Software Ltd, 17 Brighton Road, Surbiton, Surrey, KT6 5LR, Wielka Brytania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt info@windowmaker.com z pytaniami lub problemami.

EULA
Windowmaker EULA
Wsparcie warunków i zasad
Windowmaker Wsparcie warunków i zasad